Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning - Kaldenkerkerweg 17, 5932CS Tegelen

Bekendmaking voor bouwvergunning in Venlo

Geplaatst op Lokaalnieuwstegelen.nl op: 10-10-2023

  1. Bekendmakingen Tegelen
  2. Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning – Kaldenkerkerweg 17, 5932CS Tegelen

bouwvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de volgende aanvraag om een Omgevingsvergunning heeft besloten de beslistermijn te verlengen:   Kaldenkerkerweg 17, 5932CS Tegelen Voor het plaatsen van een overkapping tussen de twee bedrijfsgebouwen Verzonden op 5 oktober 2023 Kenmerk Z2023-01005 Door dit besluit is de uiterste beslisdatum 16 november 2023   Bezwaar/beroep Tegen dit verlengingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

Unknown

 Lokaalnieuwstegelen.nl Redactie

Lokaalnieuwstegelen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Tegelen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.