Aanvraag vergunning voor het brandveilig gebruiken van het pand, Bakenbosweg 4, 5932AH Tegelen

Bekendmaking voor omgevingsvergunning in Venlo

Geplaatst op Lokaalnieuwstegelen.nl op: 14-10-2023

  1. Bekendmakingen Tegelen
  2. Aanvraag vergunning voor het brandveilig gebruiken van het pand, Bakenbosweg 4, 5932AH Tegelen

omgevingsvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag om een Omgevingsvergunning heeft ontvangen:   Bakenbosweg 4, 5932AH Tegelen Voor het brandveilig gebruiken van het pand Ontvangen op 10 oktober 2023 Kenmerk Z2023-01614 Tegen de ontvangst van deze aanvraag kunt u geen zienswijzen of bezwaar indienen. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd. Voor het inzien van de stukken behorende bij deze bekendmaking gaat u naar https://www.venlo.nl/plannen-ter-inzage. Deze stukken kunt u alleen op afspraak inzien op het stadskantoor. We nemen contact met u op voor het maken van een afspraak.

Unknown

 Lokaalnieuwstegelen.nl Redactie

Lokaalnieuwstegelen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Tegelen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.