Aanvraag vergunning voor het oprichten van twee woningen en het aanleggen van twee inritten/uitwegen, Broeklaan (sectie B 5866) te Tegelen

Bekendmaking voor bouwvergunningomgevingsvergunning in Venlo

Geplaatst op Lokaalnieuwstegelen.nl op: 17-1-2024

  1. Bekendmakingen Tegelen
  2. Aanvraag vergunning voor het oprichten van twee woningen en het aanleggen van twee inritten/uitwegen, Broeklaan (sectie B 5866) te Tegelen

bouwvergunningomgevingsvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo maakt bekend dat zij de volgende aanvraag om een Omgevingsvergunning heeft ontvangen: Broeklaan (sectie B 5866) te Tegelen Voor het oprichten van twee woningen en het aanleggen van twee inritten/uitwegen Ontvangen op 30 december 2023 Kenmerk Z2023-03176 Tegen de ontvangst van deze aanvraag kunt u geen zienswijzen of bezwaar indienen. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen zes weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, de dag na de dag waarop het ontwerp-besluit ter inzage is gelegd.

Unknown

 Lokaalnieuwstegelen.nl Redactie

Lokaalnieuwstegelen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Tegelen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.