GEMEENTEBLADVerleende Omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure - Grotestraat 92, 92A en 92B, 5931CZ Tegelen

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Venlo

Geplaatst op Lokaalnieuwstegelen.nl op: 28-12-2023

  1. Bekendmakingen Tegelen
  2. GEMEENTEBLADVerleende Omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure – Grotestraat 92, 92A en 92B, 5931CZ Tegelen

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo maakt bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende Omgevingsvergunning is verleend:Grotestraat 92, 92A en 92B, 5931CZ TegelenVoor het veranderen van een winkel met woning in drie appartementen (wijziging)Verzonden op 21 december 2023Kenmerk Z2023-02070InzageHet besluit en de bijbehorende bescheiden kunnen gedurende de komende 6 weken met ingang van 22 december 2023 tot en met 1 februari 2024 via onze website https://www.venlo.nl/plannen-ter-inzage worden opgevraagd. U krijgt de stukken dan per mail toegestuurd.Indien gewenst kan het besluit en de bijbehorende bescheiden ook op afspraak worden ingezien op het stadskantoor. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 077.Aan het inzien van deze stukken zijn geen kosten verbonden.Bezwaar Tegen het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Venlo, binnen zes weken met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.Voor informatie over de wijze en de precieze voorwaarden voor het indienen van bezwaar, schriftelijk of online, kijk op www.venlo.nl/bezwaar-en-beroep.Voorlopige voorzieningHet indienenvan bezwaar schorst de gevolgen van het besluit niet. Bij spoedeisend belang is het mogelijk om een voorlopige voorziening aan te vragen bij deVoorzieningenrechter van deRechtbank Limburg in Roermond. In dat geval moet u griffierecht betalen. Voor meer informatie ziewww.venlo.nl/bezwaar-en-beroep.

Unknown

 Lokaalnieuwstegelen.nl Redactie

Lokaalnieuwstegelen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Tegelen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Tegelen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.